Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2013

blaineys:

caffeinatedqueer:

consultingt-rex:

braangster:

what if i did my homework in Circular Gallifreyan

what if i did my homework

what if i did a Gallifreyan

image

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viagrawklasy grawklasy
anastasiya-the-awesome
9551 8e30 390
Reposted fromcukierek cukierek vianewgirl newgirl
anastasiya-the-awesome

I want only two things in life, people to find me adorable and people to find me terrifying.

image

Reposted fromMoonTide MoonTide viagrawklasy grawklasy
anastasiya-the-awesome
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

anastasiya-the-awesome
Reposted fromlionheart lionheart vianewgirl newgirl
0536 6971 390
Reposted fromerial erial viagrawklasy grawklasy

April 28 2013

anastasiya-the-awesome
anastasiya-the-awesome
8994 d399 390
Reposted fromhogwarts hogwarts viagrawklasy grawklasy

March 07 2013

anastasiya-the-awesome

March 04 2013

anastasiya-the-awesome

March 03 2013

8844 d0b2 390

British advertising.

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamaraskowa maraskowa
anastasiya-the-awesome

March 02 2013

anastasiya-the-awesome
anastasiya-the-awesome
0161 2c4a 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakartoNik kartoNik
anastasiya-the-awesome
4540 7875 390

Dead Poets Society

Reposted fromsilarek silarek viailovemovies ilovemovies
7011 5b46 390

candymandie:

redfishblowfish:

tun-te-maton:

meme-meme:

Spocks.

REBLOGGED FOR S

SPOCKS.  you guys dont even understand.  SPOCKS

i need this

Reposted frommynnia mynnia viaikari ikari

February 28 2013

anastasiya-the-awesome
Reposted bygrawklasy grawklasy

February 26 2013

anastasiya-the-awesome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl